1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Privacy BVBA C.D.C.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

BVBA C.D.C. kan persoonsgegevens over U verwerken doordat U gebruik maakt van de diensten van BVBA C.D.C., en/of omdat U deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BVBA C.D.C. verstrekt.  BVBA C.D.C. kan de volgende persoonsgegevens verwerken :

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom BVBA C.D.C. gegevens nodig heeft

BVBA C.D.C. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met U op te kunnen nemen als U daar om verzoekt, en/of om schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien U telefonisch  onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan BVBA C.D.C. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met U gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang BVBA C.D.C. gegevens bewaart

BVBA C.D.C. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,  waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met U tot stand komt.

Delen met andereen

BVBA C.D.C. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met U, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van BVBA C.D.C. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.  Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  BVBA C.D.C. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.  Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

BVBA C.D.C. maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BVBA C.D.C. bij Google zoekresultaten-pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS.  Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie.  U treft ook het privacy-beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BVBA C.D.C. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  BVBA C.D.C. heeft hier geen invloed op.

BVBA C.D.C. heeft Google geen toestemming gegevens om via BVBA C.D.C. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cdc-design.be.  BVBA C.D.C. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

BVBA C.D.C. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  De website van BVBA C.D.C. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien U meer informatie wenst over de beveiliging van door BVBA C.D.C. verzamelde persoons-gegevens, neem dan contact op met BVBA C.D.C. via info@cdc-design.be.

www.cdc-design.be   is een website van bvba C.D.C.  

BVBA C.D.C. is als volgt te bereiken :

  • BVBA C.D.C.   Sint-Bernardsesteenweg 491,   2660 Hoboken
  • Ondernemingsnummer : 0456 459 234
  • Tel : 03/827.74.72
  • info@cdc-design.be